Adatvédelmi elvek

1. Az adatkezelő neve:

2. Az adatkezelő címe:

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

4. Elérhetőség:

5. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

6. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

7. A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: név, születési idő és e-mail cím, (- A felhasználónak lehetősége van adatlapját nem publikussá tenni, ilyenkor csak a név lesz látható és hozzáférhető a felhasználók számára. Ha a felhasználó adatlapját publikussá teszi, akkor az adatokhoz a szolgáltatás összes felhasználója hozzáfér.).

B. A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon megjelenő vagy a profilban a felhasználó döntése alapján megadott adatok.

C. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok: különösen a felhasználó lakhelye, születési dátuma érdeklődési köre (az oldal tartalmai közül), környezetvédelmi profilja és közösségi profilja (más közösségi oldalakon található adatlapok elérése) adatai. Az itt megadott adatokról a felhasználó dönthet, hogy vagy csak szolgáltató vagy a szolgáltatás összes felhasználója láthassa.

D. A felhasználó döntése alapján egyéb tevékenységhez kapcsolódó adat: különösen képfeltöltései, képmegjelölései, hozzászólásai, üzenőfali üzenetei, fórumbejegyzései, a felhasználó saját vagy nem saját tartalma, melyet a szolgáltatáson keresztül jelenít meg. Az itt felsorolt adatokról adatkörtől függően a felhasználó dönthet különböző módokon, hogy vagy csak szolgáltató vagy szolgáltatás összes felhasználója láthassa.

E. A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldésének lehetősége. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

B. A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon megjelenő a felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében az adatkezelésének célja belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

C. A felhasználó önkéntes döntése alapján a profilban megadott adatok esetében az adatkezelés célja belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

D. A felhasználó önkéntes döntése alapján a közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok esetében az adatkezelés célja internetes közösség kommunikációjának elősegítése, digitális tartalommegosztás, önkifejezés és az ezekben történő kereshetőség lehetőségének a biztosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

E. A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrálva van a honlapon. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, adatlapját inaktívvá teheti saját. Az inaktív időtartam alatt a felhasználó adatai a rendszerben törölt adatoknak számítanak, azokat a szolgáltató semmilyen célra nem használja fel. Az inaktiválást követően a felhasználónak kiküldött emailben két link található, az újra aktiválási linkre kattintva a későbbiekben lehetősége van ismét aktiválni adatlapján, amennyiben újra kíván regisztrálni, illetve a másik linkre kattintva lehetősége van adatlapjának végleges törlésére, ez esetben adatlapja nem aktiválható többet újra.. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

B. A felhasználó önkéntes tevékenységének következtében az adatlapon megjelenő a felhasználó döntése alapján megadott adatok, amíg a felhasználó önkéntes tevékenysége/döntése alapján azok megjelennek, illetve személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

C. A felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése/tevékenysége alapján azok megjelennek, illetve személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

D. A felhasználó döntése alapján az egyéb tevékenységhez kapcsolódó adatok esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése/tevékenysége alapján azok megjelennek, vagy amíg a szolgáltató által biztosított törlési lehetőséggel a felhasználó nem él, illetve személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

E. A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében — az utolsó látogatás időpontjának kivételével — a látogatástól számított …. napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

10. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét az adatlapjának inaktiválásakor küldött e-mailben található linkre kattintva jelezhet. Ekkor automatikusan törlődik adatlapja azonnali hatállyal. Törlés esetén a megjelenített adatok (A B és C pont) nem állíthatóak helyre.

11. Személyre szabott reklámok/tartalmak:

A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7. A., B., C. És D. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. A hirdetési csíkok és a személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

A kimenő, értesítő levelek alján megjelenő hirdetések nem tekinthetőek személyre szabott reklámnak, a reklámok véletlenszerűen kerülnek a kimenő értesítő levelek aljára, ezek esetében Szolgáltató személyes adatokat nem kezel.

12.Szolgátatáson kívül is elérhető nyilvános tartalmak.

Az adatkezelő a szolgáltatáson kívül is, a nem regisztrált felhasználók számára is nyilvánossá teszi a rendszeren belül létrehozott események, apróhirdetések és alkalmazásokkal kapcsolatos információkat , így különösen az események, apróhirdetések nevét, címét, leírását, képét. Ezen adatok mellett felhasználói adatok csak abban az esetben jelennek meg, ha az érintett felhasználók (legyen szó az esemény, apró tulajdonosáról, , vagy esemény résztvevőjéről) a jelen szabályzat 7. pontja alapján hozzájárultak, hogy adataikat a szolgáltatáson kívül is publikussá teszik.

13. Alkalmazások

Az alkalmazás használata során a felhasználó az alkalmazás tulajdonosával áll szerződéses kapcsolatban, így az alkalmazás használata során használt és/vagy megadott adatok köréért és kezeléséért minden esetben az alkalmazás tulajdonosa felel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, a felhasználó által alkalmazások használata következtében hozzáférhető vagy megadott személyes adatok, akár az alkalmazás fejlesztője, akár az alkalmazás más használói akár egyéb harmadik személyek által történő felhasználásával kapcsolatban.

14. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a WEBCREATIVE Informatikai Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@zoldmod.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

17. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@zoldmod.hu.e-mail címen.