Játékszabályzat

1. Játékleírás

A játékosnak regisztrálnia kell az onlinefociakademia.hu közösségi  oldalon. Minden 1500. regisztráció után az addig regisztrált felhasználók között sorsoljuk ki a nyereményt.

Az alábbi hat nyeremény kerül kisorsolásra:

  • 1 db Bokavédő ( 1500 regisztrált )
  • 1 db Focizokni ( 3000 regisztrált )
  • 1 db Football labda ( 4500 regisztrált )
  • 1 db Mez ( 6000 regisztrált )
  • 1 db Kapus kesztyű ( 7500 regisztrált )
  • 1 db Stoplis cipő ( 9000 regisztrált )

2. A részvétel feltételei

A játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező ,cselekvőképes természetes személy vehet részt.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a  családtagjai. A játék Szervező  az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. (Ennek elbírálási jogát a Szervező fenntartja magának.)

3. A nyertes értesítése

A nyerteseket a Szervező az általa megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követően. A nyerteseknek 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy visszajelezzenek Szervezőnek arról, elfogadják-e a nyereményt. Szervező 3 pótnyertest is sorsol arra az esetre, ha a nyertesek nem reagálnak vagy visszautasítják a nyereményt.

A nyeremény átvételének módjáról Szervező az értesítő levelében ad tájékoztatást. A nyereménnyel felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyereménnyel kapcsolatos utazási költségek) a nyertesek viselik.

A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható pénzre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremény utáni adó és járulék megfizetése a mindenkori játék nyertesét terheli. Játékos tudomásul veszi, hogy jelen játékszabályzat elfogadásával a mindenkor hatályos SZJA és adó törvények alapján amennyiben adófizetési kötelezettsége keletkezik, úgy annak megfizetéséért függetlenül köteles helyt állni, a Szervezőtől, illetve annak Megbízottjától a kérdéses összeget nem követelheti.

4. Személyes adatok kezelése

A nyertes a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy Szervező  személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint jövőbeli marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára.

A nyertes tudomásul veszi, hogy adatait a Szervezőnek megadja, és engedélyezi, hogy a Szervező  üzletszerzési céllal felhasználhassa. Továbbá a nyertes engedélyezi, hogy a számára a Szervező ajánlatokról tájékoztató üzenetekkel kereshesse meg e-mailen keresztül.

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

5. Egyéb

Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel,  a Szervező Facebook oldalán, üzenetben kérhető tájékoztatás.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.

Budapest, 2016. 06, 26.